Letní taneční týden

Letní Taneční Týden(LTT) pořádáme každý rok a to již od roku 2002. V roce 2021 proběhne již 19.ročník této významné akce. Od počátku byl záměr zvát renomované zahraniční pedagogy a umožnit českým tanečním pedagogům, tanečníkům a choreografům nahlédnout „pod pokličku“ jejich práce a znalostí. Tato spolupráce se více než zdařila.

Letos proběhne jeden turnus na konci prázdnin

14.8. – 18.8.2021   s Martinem Vraným

LTT probíhá obvykle v městské sportovní hale České Skalice, kde nám vytváří vynikající prostředí pro naší práci. Na LTT jsou zváni tanečníci, pedagogové a choreografové z celé republiky prostřednictvím emailové pošty, webových stránek Nipos Artama, buletinu Kormidlo a webových stránek Současného tance. Akce se může zúčastnit každý, kdo má na určité úrovni rozvinuté pohybové zkušenosti(není vhodné pro úplné začátečníky), bez ohledu na věk a taneční zaměření. Maximální počet účastníků je určen na 35. V šesti pracovních dnech proběhnou dopolední technické lekce zaměřené na techniku a odpolední programy jsou věnovány tvořivé práci.

další informace o minulých LTT na fb:TanecPRO