Taneční skupina Bla Bla Du

Jako hlavní aktivita našeho sdružení je moderní scénický tanec. Tomu se věnujeme již od roku 1997 a po několika letech jsme založili taneční skupinu, pod možná pro někoho zajímavým, ale mezinárodně srozumitelným názvem „Bla Bla Du“. Hlavním lektorem a také vedoucím skupiny je zkušený pedagog Jaroslav Langmaier. Skupina ale spolupracovala a spoluracuje s mnoha zajímavými a dnes již zkušenými tanečními lektory a choreografy z ČR jako je Renata Bártová (Duncan Centre) a z vlastních řad Alžbětu Daňkovou, Martina Kubáta. Je nutné podotknout, že hlavním zdrojem jsou zahraniční pedagogové. Na různé víkendové workshopy a letní taneční aktivity (týdenní semináře) jsme pozvali obrovskou škálu lektorů. Dlouhodobou spoluráci jsme navázali již od r. 1997 s Paulem Pavey – multimuzikantem, hudebním skladatelem, korepetitorem a vynikajícím choreografem, která nadále trvá. Posledních 8 let spolupracujeme s Martinem Lawrancem z Velké Británie – pedagog a choreograf, pracující po celém světě. V průběhu let jsme spolupracovali s Gabi Sund – Rotherdam Dance Academy (Holandsko), Patricií Wallis – (USA, Německo, Velká británie), Nickem Hobs – (Velká Británie, Německo, Švýcarsko), Kaori Ito – (Japonsko, Francie), Aninou Von Molnar (USA, Německo), Andreou Ball (Holandsko), Peterem Kadár (Maďarsko), Jose Agudo (Španělsko, Velká Británie), Scott Jenkins (Velká Británie) – tanečník a pedagog u Pina Bauch copany, atd. Kromě Paula Pavey, který nás velmi často, mimo choreografování, na trénincích doprovázel živou muzikou, jsme dlohodobě spolupracovali s Martinem Kreutzbergem, vynikajícím muzikantem.